Skip to content

Te Reo Māori Kuki ‘Āirani | Cook Islands Māori

Te Reo Māori Kuki ‘Āirani | Cook Islands Māori

Te oraʻanga i raro ake i te turanga 4 | Living at Level 4


Me e mare/ūpē/ainīnī te mimiti, me kore ra, e au ʻakairo-maki COVID-19 toʻou, noʻo ki te kainga ma te tāniuniu atu i te Healthline tutaki-kore i runga i te numero 0800 358 5453 me kore ra, i toʻou taote no tetai aratakiʻanga no runga i te vāitoʻiaʻanga. ʻAkamaʻara, kare e tutaki no te vāitoʻanga.

Me e manamanatā poʻitirere toʻou, taniuniu viviki i te numero 111.

I raro ake i te ‘Akamatakite‘anga Turanga 4, ka anoano‘ia koe kia:

  • no‘o ki te kainga māri ra, te neke‘anga no te turu i te ora‘anga
  • vai‘o‘ia to‘ou punake, no‘ou ‘uā‘orāi. E mea pu‘apinga te pāruru i te katoatoa i roto i to‘ou punake
  • ‘akamamao atu e 2 mita, mei te aronga no roto i tetai atu punake me ‘akaruke i te ngutu‘are no te turu i te ora‘anga
  • no‘o ki roto i to‘ou tapere no te ‘akamātūtū‘anga kopapa
  • ʻaere ki te toa ‘oko-kai i roto i toʻou tapere
  • ‘anga‘anga e te tāmou ‘āpi‘i mei te kainga. Ka meitaki rāi tetai aronga ‘anga‘anga i te aere ua atu rāi ki te ‘anga‘anga, ‘inārā, e pakari te au kotinga‘anga no teia.
  • ‘a‘ao‘ia tetai tāpoki mata i runga i te au pere‘ō ‘oire, e i ko i te au ngāʻi ʻakarukeʻanga, o te paʻīrere, taxis, me kore ra, te au mea ʻakaʻoro ride-share, te au ngāʻi rapakauʻanga, e te au pītiniti te tuʻera ra. Te tāmanako katoa ia atu nei, kia ʻaʻao koe i tetai, me e ngatā te ʻakamamaoʻanga.
  • ‘orei ma te tāmarō putuputu i to‘ou rima. E mea pu‘apinga kia rave koe i te au ‘ākono‘anga mā, pērā katoa te ‘ōrei‘anga i to‘ou rima, te mare‘anga, me kore ra, te mareti‘a‘anga ki roto i to‘ou po‘o rima, e te tāmā‘anga putuputu i te au papa.
  • tāmou‘ia te au ngā‘i tei ‘ā‘āere‘ia e koe na roto i te tā‘anga‘anga‘anga i te NZ COVID Tracer app, tetai mānga puka COVID-19 no te āru‘anga, me kore ra, te au tātā‘anga. Ka tauturu viviki teia i te āru‘anga tangata me anoanao‘ia.

Pata ki konei no te ‘akakitekite‘anga no runga i te manumanu COVID-19, e te au ‘akairo-maki

Pata ki konei, no te ‘akakitekite‘anga no runga i te vāito‘anga

Pata ki konei, no te ‘akakitekite‘anga no runga i te Bluetooth tracing

Tauturu’anga i te iti tangata Patipika e tomo nei ki roto i te au ngai akatakake’anga