Skip to content

Te Gana Tuvalu | Tuvalu

Te Gana Tuvalu | Tuvalu

Te olaga i te levolo 4 | Living at Level 4

Kafai koe e maua ne te fūlu masani (cold) io me ko fakaasiga o te COVID-19, fakamolemole nofo fale kae telefoni ki te napa o te Olaʻlei (Healthline) i te 0800 358 5453 e se ‘togi io me ki tau tokita mo se fautuaga e uiga ke fai te sukesukega. Manatua, me e se ʻtogi ma fai te sukesukega.

Kafai e isi se fakalavelave tupu fakavave, telefoni fakavave ki te 111.

I te Levolo 4 o Fakatokaga e ‘tau koe o:

  • nofo fale vagana fua e faimalaga i au fekau tāua
  • tausi faka‘lei tou ufiga (bubble). E tāua ki ke puipui faka‘lei a tino i loto i tou ufiga
  • nofo pela e 2 mita te mao mai nisi ufiga o nisi tino manafai e tiakina te fale i au fekau tāua
  • nofo i tou fakai o fakamalosilosi te foitino
  • fai tau fakatau i tou fakai
  • galue kae akoga mai te fale. Nisi tino galue e mafai o tumau o olo ki galuega kae e isi ne fakatapulā ki mea konei.
  • pei ki mea puipui mata i oloolo malaga mo so se tino pena foki mo te koga ‘foki (departure points), iluga i vakalele (on flights), tekisi io me ko te tele tasi i motokā, i koga o te ola’lei mo pisinisi kola koi ‘tala. E fautua atu kia koe ke pei foki ki mea puipui mata mafai te tu vāsia mo nisi tino e faigata.
  • fulu kae fakamalō sāle ou lima. E tāua ki ke fakaaogā ne koe a fuafuaga faigofie o te tu ‘mā, e aofia i ei te ‘fuluga ou lima, taletale io me mafatua ki te fatiga tou tulilima kae ‘fulu sāle ke ‘mā a koga tafa-ki-luga (surfaces).
  • tumau te fakamau a koga ne fano koe i ei o fakaaogā te Polokalame o Fakamaoniga NZ COVID (NZ covid tracer app), mo te tusi i fakamaoniga COVID-19 (COVID-19 tracer booklet), io me fakamau fua ki te tusi. E fesoasoani ki te salaga o fakamaoniga o fesokotakiga (contact tracing) manafai e manakogina fakavave.

‘Paki i konei mo fakamatalaga e uiga ki te manu ‘pisi ko te COVID-19 mo fakaasiga

‘Paki i konei mo fakamatalaga e uiga ki sukesukega

‘Paki i konei mo fakamatalaga e uiga ki te Ualesi i fakamaoniga (Bluetooth tracing)

Fesoasoani mo komuiniti Pasefika e ulufale kiloto i Managed Isolation mo Quarantine facilities