Cook Island Māori (Kūki ‘Āirani Māori)

Auckland is at Alert Level 3.
The rest of New Zealand is at Alert Level 2.

Please watch the video below in Te Reo Māori Kuki ‘Airani: Tuatua ‘ōu no runga i te COVID-19 and note down the Alert Level 3 and Alert Level 2 guidance. Travel in and out of Auckland is restricted. These measures will remain in place for 7 days.

Me ka tika, ka anoano ia tatou katoatoa kia aru i te au akaue’anga a te Marae Ora:

 • Tama ua rai i toou rima
 • Noo ki te kainga, ki roto rai i toou Koro
 • Me ka rauka, rave mai i taau angaanga mei te ngutu’are mai
 • Akamaou ua rai i te akakotinga 2 metera mei tetai ua atu tangata kare mei roto mai i toou koro, e mei tetai 1 metera mei tetai tangata i roto taau ngai angaanga.
 • Aao ua rai i tetai va’i kapu mata me akaruke koe i toou ngutuare
 • Tata me kore tamou ua rai i te au ngai katoatoa taau ka aere me kore taanga’anga atu i te Covid Tracer App
 • Te mea ‘openga, mē kā tika, ‘aere atu kia ‘ākarakara’ia tō kōtou tōpata mero kōpapa mē tē kite rā kōtou ‘i te au ‘akairo ‘i runga ‘ia kōtou:
  • Maremare
  • Veravera te kōpapa
  • Potopoto te ‘akaea
  • Mamae te karaponga
  • Mare ti’e, ē te ta’eta’e te putāngi’o
  • Kāre ē ‘ongi ‘aka’ou ‘i te ‘aunga

Te oraʻanga i raro ake i te turanga 2, visit https://covid19.govt.nz/updates-and-resources/translations/cook-islands-maori/living-at-level-2/

Previous video updates in Kūki ‘Āirani Māori

Episode 13, 18 February 2021
Episode 12,  15 February 2021
COVID-19 Christmas Special: Cook Islands Community episode
Episode 10, 12 October 2020
Episode 9, 31 August 2020 
Episode 8, 16 August 2020
Episode 7, 12 August 2020
Episode 6
Episode 5
Episode 4
Episode 3
Episode 2
Episode 1

Translations and resources

Vāito’anga: Testing – Updated 29 August 2020

Tāʻangaʻangaʻia te Bluetooth tracing: Turn on Bluetooth tracing

Tāʻangaʻangaʻia te Bluetooth tracing: Turn on Bluetooth tracing image

Make school unstoppable image
Au vāito‘anga no te COVID- na runga‘o, no te aronga e ‘oki mai nei mei te au basileia e kino nei te toto‘a‘anga o teia maki: Additional COVID-19 tests for returnees from higher-risk countries
Au vai-rakau COVID-19: COVID-19 vaccines
Cook Islands Maori COVID-19 booklet: Alert Level 3 information and testing stations available in Auckland