Cook Islands Māori (Kūki ‘Āirani Māori)

New Zealand is at Alert Level 1

Te anoanoʻia nei te katoaʻanga o Aotearoa kia:

  • ʻŌrei ma te tāmaro putuputu i toʻou rima kia mate te manumanu. Tāʻangaʻangaʻia te puʻa e te vai no tetai 20 tēkona. Tāmarō meitaki.
  • Tāpokiʻia te au mare e te au maretiʻa, teia te ʻākaraʻanga, na roto i te mareʻanga, me kore ra, i te maretiʻaʻanga ki roto i toʻou poʻo rima.
  • Me e mare/ūpē/ainīnī te mimiti, me kore ra, e ʻakairo-maki mei te flu rāi toʻou, noʻo ki te kainga, tāniuniuʻia toʻou taote, me kore ra, tāniuniu atu i te Healthline no tetai aratakiʻanga no runga i te vāitoʻiaʻanga. ʻAuraka e teretere aere, ʻauraka e aere ki te ʻāpiʻi, me kore ra, ʻauraka e aere ki te ʻangaʻanga.
  • Tāmouʻia te au ngāʻi taʻau e aere ra, e koʻai taʻau e ʻāravei ra. Tāʻangaʻangaʻia te NZ COVID Tracer app, tetai mānga puka COVID-19 me kore ra, te au tātāʻanga.

Previous video updates in Kūki ‘Āirani Māori

Episode 14: 28 February 2021
Episode 13, 18 February 2021
Episode 12,  15 February 2021
COVID-19 Christmas Special: Cook Islands Community episode
Episode 10, 12 October 2020
Episode 9, 31 August 2020 
Episode 8, 16 August 2020
Episode 7, 12 August 2020
Episode 6
Episode 5
Episode 4
Episode 3
Episode 2
Episode 1

Translations and resources

‘Akakitekite’anga no runga i ta Nū Tirēnii i rave i te tuātau ō te COVID-19 i roto i te reo Māori Kūki ‘Āirani
Vairākau- Paruru COVID-19: COVID-19 Vaccine Frequently Asked Questions
Te Reo Māori Kuki ‘Āirani Scan QR Codes Poster