Tuvalu (‘Gana Tuvalu)

Auckland is at Alert Level 3.
The rest of New Zealand is at Alert Level 2.

Please watch the video below in Te Gana Tuvalu: Fakafouga o fakamatalaga i te COVID-19 and note down the Alert Level 3 and Alert Level 2 guidance. Travel in and out of Auckland is restricted. These measures will remain in place for 7 days.

Fakamolemole kaiga tatou e tau o tautali ki fakatonuga mai te public health:

 • Fulu ou lima
 • Nofo ite fale
 • Galue mai te fale mafai e mafai
 • Fakamao 2 mita ma tiakina ne koe tou fale kae 1 mita te mao i tou koga galue
 • Fakaoga mea ufi gutu ma tiakina ne koe tou fale
 • Fakamau te koga e fano koe kiei, e mafai o fakaoga ne koe te NZ Covid Tracer App
 • Toe mea, fakamolemole fai tau test mafai ko isi ne failoga:
  • koe ko taletale
  • ko maluga tou vela (pela mese 38˚C)
  • ko toetoe tou manava
  • mae tou kato
  • mafatua kae sali ou isu
  • pela kose sogi ne koe se mea

Te olaga i te levolo 2, visit https://covid19.govt.nz/updates-and-resources/translations/tuvaluan/living-at-level-2/

I taimi tenei ko foki mai te Covid-19 ki loto I communities a tatou, te ata o faifaiga a tou taumafaiga e fakataaua kii.

Tatou katoa e mafai o fakagata te pisiga ote famai.

Previous video updates in Te Gana Tuvalu

Episode 13, 18 February 2021
Episode 12, 15 February 2021
COVID-19 Christmas Special: Tuvalu Community episode
Episode 10, 12 October 2020
Episode 9, 31 August 2020
Episode 8, 16 August 2020
Episode 7, 12 August 2020
Episode 6 
Episode 5
Episode 4
Episode 3
Episode 2
Episode 1

Translations and resources 

Sukesukega: Testing - Updated 29 August 2020

Fakaola te Bluetooth i fakamaoniga (Bluetooth Tracing): Turn on Bluetooth tracing

Fakaola te Bluetooth i fakamaoniga (Bluetooth Tracing): Turn on Bluetooth tracing image

Sukesukega faopoopo mo te COVID-19 mo tino kola ko foki mai ki loto mai atufenua kola e lasi te fakamataku: Additional COVID-19 tests for returnees from higher-risk countries
Suki Puipui o te COVID-19: COVID-19 vaccines
Tuvalu COVID-19 booklet: Alert level 3 information and testing stations available in Auckland