Tuvalu (‘Gana Tuvalu)

New Zealand is at Alert Level 1

Tino kātoa i Niu Sila e ʻtau o:

  • ʻFulu kae fakamalō sāle ou lima o tamate te manu ʻpisi. Fakaaogā a sōpu mo vai pela me se 20 sekone. Fakamalō fakaʻlei ou lima.
  • Pono a gutu ma taletale me mafatua, pela o taletale io me mafatua ki te fatiga o tou tulilima.
  • Kafai e maua ne koe a fakaasiga o te fūlu masani (cold) io me ko te fūlu nofo fale, telefoni ki tau tokita io me ki te napa o te olaʻlei (Healthline) ke maua ne fautuaga e uiga ke mafai o fai te sukesukega. Sa fai malaga, io me fano ki te akoga io me ki te galuega.
  • Taumafai o fakamau a koga e fano koe ki ei kae koi foki ne fesokotaki mo koe. Fakaaogā a te Fakatokaga o Fakamaoniga i Fakamauga o Fakamatalaga o te NZ COVID (NZ COVID tracer app) io mo te tusi i fakamaoniga o te COVID-19 (COVID-19 tracer booklet) io me fakamau fua ki te tusi.

Previous video updates in Te Gana Tuvalu

Episode 14: 28 February 2021
Episode 13, 18 February 2021
Episode 12, 15 February 2021
COVID-19 Christmas Special: Tuvalu Community episode
Episode 10, 12 October 2020
Episode 9, 31 August 2020
Episode 8, 16 August 2020
Episode 7, 12 August 2020
Episode 6 
Episode 5
Episode 4
Episode 3
Episode 2
Episode 1

Translations and resources 

Fakamatalaaga Te Gana Tuvalu ki luga ite agai atuuga a Niusila kite COVID-19
Faagata o te COVID-19: COVID-19 Vaccine Frequently Asked Questions
Te Gana Tuvalu Scan QR Codes Poster