Cook Island Māori (Kūki ‘Āirani Māori)

Updated 07 April 2020

KUKI ‘AIRANI MAORI TRANSLATION

 

COVID-19 New Zealand is currently at Alert Level 4 -Cook Islands Translation

Rev Nio Mare gives a message of support to the Cook Islands community during New Zealand’s Covid-19 lockdown.

 A message to our Cook Islands community from Dr Tearikivao (Kiki) Maoate on Alert Level 4. Translation begins at 2.36mins


COVID-19 New Zealand Alert Level 3-Cook Islands Translation

Dr Tearikivao (Kiki) Maoate who has provided our Cook Islands Maori translation of Minister's key messages - translation begins at 2.56mins.

 A message for our Cook Islands Community from Rev. Nio Mare

Au Karere Pū’apinga no runga i te toto’a o te maki COVID - 19 Coronavirus

  • Ko te ma’ata’anga i te toto’a ō te COVID-19 ka nā roto te reira i te ‘uāvare i roto i te mareti’e, e te mare, nō reira ko te rāvenga meitaki i te tāpū atu i teia toto’a’anga, ka nā roto i te no’o’anga ki te kainga me maki koe, mareti’e e te mare’anga ki roto i tō'ou po’o rima, ma te tāmā meitaki i tō'ou ngā rima (ma te tāmarō meitaki tikāi i te reira).
  • Me kua manamanatā koe, e ka ‘inangaro kimi tauturu koe mei ko mai i te tu’anga rapakau maki, e rīngi atu i te Healthline i runga i te nūmero tereponi 0800 358 5453 tei ‘akataka’ia nō te maki COVID-19 anake.
  • E au ‘akamatakite’anga tēta'i nō te aronga e anoano nei i te teretere atu ki va’o ake i teia Patireia, nō reira e ‘ākara meitaki i teia ngā tu’anga i runga i te ‘ātuitui roro uira,Safe travel website, e pēra te IATA Travel Centre website i mua ake i tō'ou tere.
  • Nō te au tuatua tika e te au karere ‘ōu te ka ‘irinaki tātou: ‘ātoro atu i te ‘ātuitui roro uira https://covid19.govt.nz/

Resources

Pacific Funeral Guidelines  (Te Reo Māori Kuki ‘Āirani) 

Level 4: Your stay at home plan (Te Reo Māori Kuki ‘Āirani) 

Level 3: What it means (Te Reo Māori Kuki ‘Āirani) 

Factsheet: What you need to know about COVID-19 (Te Reo Māori Kuki ‘Āirani) 

COVID-19 Alert levels table (Te Reo Māori Kuki ‘Āirani) 

YouTube videos (Te Reo Māori Kuki ‘Āirani)