Samoan (Gagana Samoa)

Updated 03 April 2020

GAGANA SAMOA  

COVID-19 New Zealand is currently at Alert Level 4 -Samoan Translation

A message to the Samoan community from Rev. Tanielu Mamea Susuga ile FaifeauToeaina malolo o le EFKS

A message to our Samoan community from have Dr Alainuanua Tupai sharing messages for our Samoan Community - translation begins at 2.35min

______________________________________________________________________________________________

COVID-19 New Zealand Alert Level 3 - Samoan Translation

Dr Siro Fuatai who has provided our Gagana Samoa translation of Minister's key messages - translation begins at 3.02mins. Your actions will be critical to our collective ability to stop the spread of COVID-19. We’re in this together and must unite against COVID-19.

 A message for our Samoan community from Rev. Tanielu Mamea

O FE’AU TAUA E UIGA I LE COVID – 19 CORONA VIRUS

O le COVID – 19 e matua pepesi tele i le taimi e te tale pe mafatua ai, o le mea la e puipuia ai le pesia o isi tagata, o lou nofo lelei i le fale pe a e fa’alogo atu e te ma’i. Ia e tale pe mafatua foi i lou ogalima, ma ia fufulu mama ou lima i se fasimoli ma solo mama lelei.

Afai e iai se tulaga e te popole ai i so’o se mea, pe iai fo’i sau fesili, e iai le numera a le COVID – 19  o le 0800 358 5453 e te vili ai, e leai se totogi ma e avanoa foi e fesoasoani ia te oe mo le 24 itula 7 aso o le vaiaso.

O tulaga o femalagaa’iga, o lo’o aiaia pea ma fesuia’i e tusa ai ma puipuiga o le pepesi o le fa’ama’i. Fa’amolemole siaki le Safe travel website ma IATA Travel Centre website pe afai o le a e malaga i atunu’u i fafo.

 Mo tulaga uma lata mai o lenei fa’aaliga, va’ai le https://covid19.govt.nz/

Resources 

Pacific Funeral Guidelines  (Gagana Samoa) 

Level 4: Your stay at home plan (Gagana Samoa) 

Level 3: What it means (Gagana Samoa) 

Factsheet: What you need to know about COVID-19 (Gagana Samoa) 

COVID-19 Alert levels table (Gagana Samoa) 

 YouTube videos (Gagana Samoa)