Ministry for Pacific Peoples — Fakakite mai e haau a tau manatu hagaao ia ke he tau fakatokatokaaga ma anoiha (Long-Term Insights Briefing) he faahi gahua MPP Fakakite mai e haau a tau manatu hagaao ia ke he tau fakatokatokaaga ma anoiha (Long-Term Insights Briefing) he faahi gahua MPP Skip to content

Fakakite mai e haau a tau manatu hagaao ia ke he tau fakatokatokaaga ma anoiha (Long-Term Insights Briefing) he faahi gahua MPP

Fakakite mai e haau a tau manatu hagaao ia ke he tau fakatokatokaaga ma anoiha (Long-Term Insights Briefing) he faahi gahua MPP

Ko e fakatokatokaaga LTIB nai, ko e matagahua foou he fakatufono ke muitua atu ke he matafakatufono tohi Public Service Act 2020.  Kua fakailoa ai ke he tau matakau kehekehe pihia mo e tau faahi gahua he fakatufono ke manamanatu atu ke he 10 e tau i mua, mo e hakahaka ai falu a tau fakatino kua kitia ki ai, tau mena kua nakai hagahaga mitaki mo e tau mena mitaki ka feleveia ai mo e motu nai ko Aotearoa Niu Silani.  Kua fakaohooho ai he LTIB nai e tau tagata ke manamanatu loa atu ke he tau tau ne galo agaia ha ko e taha ni a nai he tau puhala ke mautali ai e fakatufono ke feleveia mo e tau mena tutupu he tau tau i mua. Moua ai falu a fakailoaaga foki hagaao ia ke he LTIB nai he:

Long-term Insights Briefings | Department of the Prime Minister and Cabinet (DPMC)

Hanai e matapatu kupu ne manako a mautolu ke tutala ki ai- Fakaholo ki mua e fakatataiaga he tau tohiaaga ma e Pasifika: Tau fakatokatokaaga ke moua he tau tagata Pasifika e tau momoui olaola. To moua ai falu a fakamaamaaga hokulo ke he tau tagata Pasifika ke lata ia ma anoiha ha ko e fakaholoaga LTIB nai.

Ke muitua atu ke he matafakatufono nai, ko e ua lā e fakatutalaaga mo e tau tagata- tutala fakamua ke he matapatu kupu kua fakatoka ki ai, mo e ke ua aki to fakatutala fakahokulo ai ke he tau mena kua hahā ki loto he LTIB.

Kua manako a mautolu ke moua mai e tau manatu he tau tagata, tohi mo e vagahau, hagaao ia ke he matapatu kupu ke he LTIB.  Kua talaga tuai e mautolu e pepa ma e fakatutalaaga nai, finatu ke he kupega hila (website) ke fakamau hifo haau a tau manatu.  Ko e pepa nai ma e fakatutalaaga fakamua.  Ha hā i ai e tau fakamaamaaga ke lagomatai atu kia koe ke fakakite mai haau a tau manatu, mo e ha hā ki ai foki e tau huhū nai:

  1. Fefē haau a tau manatu hagaao ia ke he tau fakamaamaaga fakataitai ma e tau tohiaaga mo e fakatataiaga he tau koloa tohi ma e atu Pasifika?
  2. Ko e heigoa haau a maamaaga ke he tau tohiaaga mo e fakatataiaga he tau koloa tohi ma e atu Pasifika?
  3. Ke he tau mena ne kua logona e koe hagaao ia ke he tau mata numela/koloa tohi, pihia nakai e kitiaaga haau ke he tau mena tutupu he maaga haau?
  4. Fakaaoga fefē e tau tohiaga nai ke lagomatai atu ke he tau tagata Pasifika?
  5. Ko e heigoa e tau mena hagahaga kelea po ke mitaki hagaao ia ke he fakatataiaga he tau koloa tohi ma e atu Pasifika?
  6. Talia nakai e koe, ko e fakataitaiaga ke he tau koloa tohi to moua mai ai e tau moui olaola ma e tau tagata Pasifika? Ko e ha he talahau e koe?
  7. Ko e heigoa haau a tau manako ke he tau tohiaaga nai he magaaho nai mo e a anoiha?
  8. Ko e heigoa falu a mena haau ne manako e MPP ke onoono atu ki ai a anoiha?
  9. Fai manatu foki nakai a koe ke lalafi atu ki luga?

Maeke ia koe ke fakakite mai e tau manatu ke he loga e tau huhū na.

Ha hā he kupega hila ha mautolu website  e laupepa ke fakaaoga e koe ke fakakite fakagalo mai haau a tau manatu.

Fakafano mai he mei hila[email protected]

 

Fakahū mai ke he: Policy Branch

                   Ministry for Pacific Peoples

                   PO BOX 833

                   Wellington 6140 New Zealand

Ka manako a koe ke fakalataha atu ke he falu a fakatutalaaga mo e taha tagata tokotaha, fakamolemole matūtaki mai he [email protected]

To pā mo e fakaoti mai e tau fakakite manatu he hola 5.00pm, Aho Falaile, Ianuali 2022.

Fakakite mai haau a tau manatu hagaao ia ke he Long-Term Insights Briefing