Ministry for Pacific Peoples — Ko aumai aka ne lua faitioga ki te fakamatalaga toetoe o kiloga-loa fano ki mua a te Minisituli (LTIB) Ko aumai aka ne lua faitioga ki te fakamatalaga toetoe o kiloga-loa fano ki mua a te Minisituli (LTIB) Skip to content

Ko aumai aka ne lua faitioga ki te fakamatalaga toetoe o kiloga-loa fano ki mua a te Minisituli (LTIB)

Ko aumai aka ne lua faitioga ki te fakamatalaga toetoe o kiloga-loa fano ki mua a te Minisituli (LTIB)

Te fakamatalaga toetoe o kiloga-loa fano ki mua a te Minisituli (LTIB) ne fakanofoga a te maloo mai lalo i ana Tulafono o ana galuega fai 2020.  E manako latou ko fakapotopotoga mo matagaluga a te maloo ke mafaufau ki se 10 tausaga mai mua, matematega o mea tupu mai mua, fakalavelave mo avanoaga kola e mafai o pokotia ei Niu Sila.  LTIP’s e fesoasoani o fakamalosi te mafaufau ki se taimi loa mai mua ko te mea ke mafai o fakatoka sevesi mo tino kola e agai atu ki mafulifuliga o taimi mai mua kae mafai o fakaoko atu ne manuia kola e tumau ki tino i Aotearoa.  Nisi o fakamatalaga o LTIB e mafai o maua i konei:

Long-term Insights Briefings | Department of the Prime Minister and Cabinet (DPMC)

A mataupu kola ne fakatagi ke onoono ki ei – fakalei fakamtalaga o te seai se fakakesekese: avanoaga ke fakalei tulaga manuia o Pasefika mo aso mai mua.  Te LTIB ka fesoasoani ke mafai o tai malamalama ki te tulaga o fakamatalaga ki tulaga o te seai se fakakesekese ke fesoasoani ki te faiga o tonu mo te mautinoa pena foki mo vaega fakanofoga mo tino Pasefika.

Mai lalo o te Tulafono a tatou e ’tau o fai e lua launi o sautalaga mo tino katoa ke mautinoa me i te fakatokaga o te LTIB e atafia ei a mafaufauga katoa loa o tino – muamua i mataupu kola ne fakatagi, kae lua i te fakatokaga saukatoa i loto i te LTIB.

Matou e akai atu ki ne faitioga e tusi ki lalo io me faipatiga i luga i te tou mataupu fakatagi o te LTIB.  Ko oti ne fakatoka a tusitusiga mo faka sautalaga, kola ka mafai o maua katoatoa i luga i motou website.  Te tusitusiga tenei mo te launi muamua o tou sautalaga mo tino katoa.  E maua ei a fakamatalaga taua ke fesoasoani kia koe mo au faitioga, fakatasi ei mo fesili konei:

  1. Sea to mafaufau ki te fakauigaga o te fakatagi mo fakamatalga a te Pasefika mo te fakamatalaga a te Pasefika mo tulaga seai se fakakesekese?
  2. Sea te uiga o te fakamatalaga a te Pasefika mo te fakamatalaga a te Pasefika mo tulaga seai se fakakesekese kia koe?
  3. E mata a te mea e lagona ne koe ki fakamatalaga/fuainumela ne fakmau i Aotearoa nei e atafia ei tou Komiuniti?
  4. Nea fakamatalaga a te Pasefika e fesoasoani ki Komiuniti o te Pasefika?
  5. Sea tou mafaufau me nia avanoaga io me ko fakalavelave ki fakamatalaga o te seai se fakakesekese ki te Pasefika?
  6. E mata e talia ne koe me i fakamalataga a te Pasefika ki te seai se fakakesekese se vaega taua mo te ola manuia o tino Pasefika? Kaia?
  7. Nea ou fakamoemoega mo fakamatalaga a te Pasefika nei pela foki mo aso mai mua?
  8. Nea nisi mataupu io me ne manatu e manako koe ke salasala ne te Minisituli mo LTIB mai mua?
  9. E isi aka foki ne au nisi mau e manako koe o fakailoa mai?

E mafai ne koe o aumai au faitioga ki fesili ki sose aofaki e loto koe ki ei.

E isi se pepa tena e fakamau ei faitioga i luga i te motou website tela e avatu ne ia te avanoaga ke fai sou manatu tonu mai loa kia matou kae seiloa ne tino.

Email mai: [email protected]

Lafo tau tusi: Policy Branch

           Ministry for Pacific Peoples PO BOX 833

           Wellington 6140 New Zealand

Kae kafai koe e manako o kau atu ki te lasiga o mea kola e kau atu ki ei a tino e pogai ki ei, pela mo akoakoga, sautalaga taki tokotasi, ko sokotaki mai koe kia matou i te: [email protected]

Te ponoga o faitioga ko te 5:00 afiafi o te Asolima po 28 Ianuali 2022.

Ko aumai aka ne lua faitioga ki te fakamatalaga toetoe o kiloga-loa fano ki mua