Skip to content

‘Ōronga ‘i tā’au ‘aka’oki’anga manako nō runga ‘i te Au Tāmanako’anga, Au Kimi’anga Rāvenga nō te au Reo Patipika

‘Ōronga ‘i tā’au ‘aka’oki’anga manako nō runga ‘i te Au Tāmanako’anga, Au Kimi’anga Rāvenga nō te au Reo Patipika

E tu’anga pu’apinga tō tātou au reo Patipika nō tā tātou au peu, tū ‘ē te ora’anga meitaki

Kua rave ‘ē kua ‘akapapa mātou ‘i tēta’i au Tāmanako’anga, au Kimi’anga Rāvenga nō te tauturu‘anga atu ‘ē te ‘akama’ata‘anga atu ‘i te tā’anga’anga’anga ‘i te au reo Patipika ‘ē iva ‘i roto ‘ia Aotearo’a.

Mē ‘e mea tēta’i tā te KŌVITI-19 ‘i ‘āpi’i mai kia tātou, ko te pu’apinga te reira ‘i tō tātou au reo ‘i te ‘ātuitui’anga ‘ē te tauturu’anga tēta’i ‘i tēta’i. Te ‘aka’āiteite’anga ‘i te tārē’anga tangata ‘i te mata’iti 2013 ‘ē te 2018, kua ‘akaāri mai te reira ē, kua topa te nūmero ‘ō te aronga ka kite ‘i te tuatua ‘i te au reo Patipika ki raro ‘i roto ‘ia Aotearo’a.

Noātu koe ē, ‘e māpū tamariki, ‘e metua, ‘e pū’āpi’i, me kore ‘e arataki ‘i roto ‘i te matakeinanga, me kore ‘e tangata ‘ua nei, ‘ē, ‘e ‘inangaro pakari tō’ou ‘i te turuturu ‘i te au reo Patipika kia ruperupe te tupu’anga - te ‘āriki atu nei mātou ‘i tō’ou au manako ka ‘aka’oki mai.

Ka ‘āriki katoa mātou ‘i te au manako mei roto mai ‘i te au putuputu’anga ‘i roto ‘i te matakeinanga, te au pītinīti, au ‘ākono’anga pure, ‘ē tēta’i ‘ua atu au pupu ‘ē tāvini nei ‘i te au matakeinanga Patipika.

Ka rave’ia te ‘uri’uri’anga tuatua mei te rā 4 ‘ō ‘Okotopa ki te rā 12 ‘ō Noema.

Au Tāmanako’anga, Au Kimi’anga Rāvenga Nō Te Au Reo Patipika – Au Ui’anga nō te ‘Uri’uri’anga Manako

Ka ‘akapapa mai te Au Tāmanako’anga, au Kimi’anga Rāvenga nō te au Reo Patipika ‘i tē ka anoano’ia nō te tauturu ‘ē te ‘akama’ata’anga atu ‘i te tā’anga’anga’anga ‘i tō tātou au reo ‘i Aotearo’a.

Nō teia au Tāmanako’anga, au Kimi’anga Rāvenga nō te au Reo Patipika kia ‘anga’anga, ka anoano mātou ‘i to kōtou au tuku’anga manako ki roto ‘i teia, ‘ē pērā ‘i te ‘aka’oki’anga mai ‘i tei mānakonako’ia ‘ē kōtou no teia, kia mārama mātou ē, ka ‘akapē’ea te tauturu’anga ‘i tō’ou reo, me kore, au reo.

Te pati atu nei mātou ‘i tō’ou au tuku’anga manako ki roto nō runga ‘i tē ka anoano’ia nō te turuturu ‘i te ‘akama’ata’anga atu ‘i te tā’anga’anga’anga ‘i te au reo Patipika i Aotearo’a.

Ka tā’anga’anga mātou ‘i tō’ou au manako ka ‘aka’oki mai ‘ei ‘akapāpū ‘i te au Tāmanako’anga, au Kimi’anga Rāvenga nō te au Reo Patipika, ‘ē kā ‘ōronga mātou ‘i te au tuatua ki te Kavamani, tē ka anoano’ia ‘ei tauturu ‘i te ‘akama’ata atu ’anga ‘i te tā’anga’anga’anga ‘ō te au reo Patitpika ‘i Aotearo’a.

Ka rave’ia te ‘uri’uri’anga tuatua mei te rā 4 ‘ō ‘Okotopa ki te rā 12 ‘ō Noema

Ka rauka ‘iā koe ‘i te tuatua nā roto ‘i te:

  • ‘E va’anga peapa ‘aka’oki’anga tuatua tēta’i ‘ē vā nei ‘i runga ‘i tā mātou kupenga roro-uira, ka ‘ōronga teia ‘i tēta’i tika’anga nō’ou kia tuku tika mai ‘i tā’au au tuatua ma te muna.
  • Tuku’anga ‘i tā’au karere na roto ‘i te ‘mire[email protected]
    Ka rauka katoa ‘iākoe ‘i te ‘āravei mai ‘ia mātou nā roto ‘i te ‘īmēre nō tēta’i au ‘aka’oki’anga tuatua, tuku’anga manako ki roto, mē kore au ui’anga.

‘Ātui atu ki te Minitirī ō te ‘Iti Tangata Patipika ‘i kō ‘i te [email protected]

Ko te au tuātua tā’au ka ‘aka’oki mai, kāre te reira ‘ē ‘akakite mai ē, ko’ai koe, mē kore ‘ei tangata ‘okota’i, nō te mea ko te au tuatua ‘ē te au kimikimi’anga tē kā ko’iko’i’ia mai, ka kāpiti kātoatoa ‘ia tē reira. ‘Inārā, kā tuku pa’a mātou ‘ī tō’ou ingoa ki runga ‘i te ‘akapapa’anga ingoa nō te rīpōti ‘openga tikāi, ‘ei ingoa nō te aronga tei ‘ōronga mai ‘i te tauturu, ‘i te tuātau ‘ō te ‘uri’uri’anga manako. Mē kāre koe ‘e ‘inangaro kia ‘akakite ‘ia tō’ou ‘uaorāi ingoa, ‘akakite mai kia matou ‘inē.

‘Ōronga ‘i tā’au ‘aka’oki’anga manako nō runga ‘i te Au Tāmanako’anga, Au Kimi’anga Rāvenga nō te au Reo Patipika


‘Ē toru tu’anga ‘anga’anga pu’apinga tā te Au Tāmanako’anga, Au Kimi’anga Rāvenga nō te au Reo Patipika tei ‘akakoro’ia nō te tauturu ‘i te katoa’anga ‘ō te ‘ōrama tupu’anga ruperupe ‘ō te au reo Patipika ‘i roto ‘ia Aotearoa:

  • Anga’anga Pu’apinga 1.  ‘Akatūkē’anga ‘i te au tū manako ‘ei ‘akapāpū ‘i te tūranga teitei ‘ō te tā’anga’anga’anga ‘ō te reo Patipika.
  • ‘Anga’anga Pu’apinga 2.  ‘Akama’ata atu ‘i te au tika’anga ‘ē te ara nō te tāmou’anga ‘i te au reo Patipika.
  • ‘Anga’anga Pu’apinga 3.  ‘Anga ‘i te au ‘akapū’anga nō te au reo Patipika kia ‘tā’anga’anga putuputu‘ia, ‘ē pērā katoa ‘i roto ‘i tēta’i ‘ua atu au vā.


Kua ‘anga’anga pakari te au matakeinanga ‘i roto nei ia Aotearo’a ‘i te patu’anga ‘ē te ‘akamou’anga ‘i tō tātou au reo. ‘E ma’ata te au tū ‘āpi’i’anga ‘ē te au porōkarāmu nā roto ‘i te pātireia ‘ei tauturu ‘i te au reo Patipika mei te Au ‘Epetoma ‘ō te Reo ‘ē te au putuputu’anga matakeinanga.


Kua ma’ata mai te tupu’anga ‘ō te tauturu ‘i te au reo Patipika ‘i roto ‘i te tu’anga ‘ō te Māraurau ‘ō te Pae ‘Āpi’i, ma te ‘ōronga ki te au māpū tamariki ‘i te au ‘apinga turuturu nō te tāmou ‘ē te ‘akamou ‘i tō rātou au reo.