Skip to content

‘Akakite mai kia mātou ‘i tō’ou manako, nō runga ‘i te Au Reo Patipika ‘i Aotearo’a

‘Akakite mai kia mātou ‘i tō’ou manako, nō runga ‘i te Au Reo Patipika ‘i Aotearo’a

Reo Moana ‘ō Aotearo’a – te Vāito’anga au Reo Patipika ‘ō Aotearoa – kā ta’i nei ka ‘akatupu’ia, mei teia te tū, nō te kimikimi – matatio’anga, ‘i te tā’anga’anga’anga ‘ē te au tū-’ākono’anga ‘i te au reo Patipika ‘i Aotearo’a

Mei te vaito’anga ma’ata ‘openga mai ‘ō te au reo Patipika ‘ī Aotearo’a, kua ‘eke te tā’anga’anga’anga ‘ō te au reo Patipika ‘i Aotearoa ki raro, ‘ē ‘i roto ‘i tēta’i au tu’anga, ‘e ākā ‘eke’anga. Kua ‘anga’ia teia vāito’anga, ma te ‘akakoro, nō te tauturu’anga atu, ‘i te ‘akaora’anga, ‘akamou’anga ‘ē te tāporoporo’anga, ‘ō te au reo Patipika,‘I Aotearo’a.

Mē ‘e tangata māpū koe, ‘e metua, ‘e pū’āpi’i, mē kore ‘e arataki matakeinanga mē kore, ‘e tangata ‘ua nei tei ‘inangaro ‘i te kite, ma te turu pakari kia tupu ruperupe te au reo Patipika, tē ‘āriki ‘aka’ou atu nei mātou ‘i tā’au au ‘aka’oki’anga tuatua. Ka ‘āriki katoa mātou ‘i te au ‘aka’oki’anga tuatua, mei roto ‘i te au putuputu’anga matakeinanga, au pītinīti, au ‘ākono’anga pure, ‘ē tēta’i ‘ua atu au pupu, ‘ē tāvini nei, ‘i te au matakeinanga Patipika.

Kā oti teia vāito’anga ‘i te rave’ia, ‘i roto ‘i te 15 ki te 20 meneti.

Ka rauka iā koe ‘i te rave ‘i te vāito’anga ‘i konei

Kua rauka ‘i teia ‘akakoro’anga ‘okota’i, tēta’i ‘akatika’anga, rave ‘i te au ‘anga’anga tika,  nō kō mai ‘i te Putuputu’anga ‘ō te au Kūmiti Rave ‘i te au ‘Anga’anga Tika ‘ō Nū Tirēni.

Au Ui’anga, ui putuputu‘ia

Te Reo Moana ‘ō Aotearoa – Te ‘Akakoro’anga ‘Okota’i ‘ō te au Reo Patipika ‘ō Aotearoa, te ‘akakoro’anga ‘okota’i mua, kā ta’i nei ka ‘akatupu’ia mei teia te tū ‘i roto ‘i te pātireia, nō te kimikimi - matatio’anga ‘i te tā’anga’anga’anga ‘ē te au tū-’ākono’anga ki te au reo Patipika ‘ē iva, ‘i Aotearoa – Te Reo Tokerau, Te Reo Niue, Te Reo Māori Kūki ‘Āirani, Te Reo ‘Āmoa, Te Reo Tonga, Te Reo Tuvaru, Te Reo Vītī, Te Reo Rōtuma ‘ē Te Reo Kiripati

Te au ‘akakoro’anga ‘ō teia kimikimi’anga koia ‘oki ko te:

  • Kimikimi-matatio ‘i te pu’apinga ‘ō te tā’anga’anga’anga ‘ē te au tū ‘ākono’anga ki te au reo Patipika ‘i Aotearo’a - ma te ‘akakoro, nō te tauturu’anga atu ‘i te ‘akaora’anga, ‘akamou’anga ‘ē te tāporoporo’anga, ō teia au reo ‘i Aotearo’a.
  • ‘Aka’ō’onu atu ‘i tō tātou mārama, nō te tūranga ‘ō te au reo Patipika Aotearo’a, ’i teia tuātau. 

Kua kāpiti ‘ia ki roto ‘i te kimikimi’anga ‘ō te ‘akakoro’anga ‘okota’i, te vāito’anga pātireia ‘ē pērā katoa  te ‘uri’uri’anga manako ki te au matakeinanga Patipika, mei roto mai ‘i te au putuputu’anga Patipika ‘ē iva tīkoti ake ‘ia Aotearo’a (Tokerau, Niue, Kūki ‘Āirani, ‘Āmoa, Tonga, Tūvaru, Vītī, Rōtuma, ‘ē Kiripati), kia rauka te mārama ‘ō’onu ‘i roto ‘i te tā’anga’anga’anga ‘ē te pu’apinga ma’ata ‘I te au reo Patipika ‘ē te au tangata Patipika ‘i roto ‘ia Aotearo’a.

Ka riro te au mea ka kitea’ia mai ‘i te:

  • ‘ōronga ‘i tēta’i papa ‘akamata’anga nō tei kitea mai, ‘ē tēta’i mārama meitaki atu ‘i te kite i te tūranga ‘ō te au reo Patipika ‘i Aotearo’a,‘i teia tuātau.
  • ‘ōronga ‘i tēta’i tuatua pu’apinga ma’ata tikāi, ‘ei turu atu ‘i te mānga nūmero tei kitea mai, ‘ē vai nei ‘i teia tuātau, nō te au reo Patipika, ‘ei tauturu ‘i te kite ‘i tē kā anoano’ia ‘i roto ‘i te.
  • matakeinanga, ma te ‘akakite ‘i te au rāvenga, ‘ei tauturu atu ‘i te ‘akaora’anga, ‘akamou’anga ‘ē te tāporoporo’anga ‘ō teia au reo ‘i Aotearo’a.

Ka ‘akaputuputu mai te kimikimi’anga nā runga ‘i te roro-uira, ‘i te au tuatua nō kō mai ‘i te au tangata Patipika ‘ē no’o nei ki Aotearo’a (15 mata’iti ‘ē runga ake), nō runga ‘i te tā’anga’anga’anga ‘i tō rātou au reo Patipika, ‘ē tīkoti nei nā roto ‘ī tēta’i au mataāra ‘ē mānganui ‘i Aotearo’a, ‘ē tā rātou tū ’ākono’anga ki tō rātou au reo Patipika. Ka rauka teia kimikimiki’anga ‘i roto ‘i ngā reo papa’ā, ‘ē te au reo Patipika ‘ē iva.

Kua kite mātou ē, ‘e pu’apinga te au reo Patipika ki te au matakeinanga Patipika, nā roto ‘āere ia Aotearo’a.

Mē ‘e tangata māpū koe, ‘e metua, ’e pū’āpi’i, ‘e arataki matakeinanga, ‘akatere, mē kore, kua ngaro pa’a tō’ou reo, mē kore, pēnei piapā, mē kore, tē tāmou nei ‘i tō’ou au reo Patipika – te ‘akamāro’iro’i atu nei mātou iā koe, kia ‘akaoti ‘i te kimikimi’anga, ‘i runga ‘i te ‘ātuitui-karere-uira. Ka ‘inangaro mātou ‘i te ‘akarongo ‘i tō’ou tua.

Te pati atu nei mātou ‘i tā’au tuatua, nō runga ‘i tā mātou kā rave nō te ‘akama’ata atu’anga i te tā’anga’anga ‘i te au reo Patipika ‘i Aotearo’a, ma te turu ‘i te ‘akaora’anga, ‘akamou’anga ‘ē te tāporoporo’anga ‘ō te au reo Patipika ‘i Aotearo’a. Kā riro tā’au au tuatua, ‘ei tauturu ‘ia mātou ‘i te ‘ōronga ‘i te tuatua akoako’anga ki te Kavamani, nō runga ‘i tē kā anoano’ia, ‘ei ‘akapāpū ē, kā tupu ruperupe tō tātou au reo Patipika ‘i Aotearo’a.

‘Ātui atu ki te Minitirī nō te Au Tangata Patipika [email protected]

‘E muna tō teia kimikimi’anga. Tōna ‘āite’anga, kāre ‘e tangata, pērā katoa te au aronga kimikimi ‘ē kite ‘i tō’ou ‘akapapa’anga. Ka pati ‘ia atu koe, kia ‘ōronga mai ‘i tā’au ‘akatika’anga, ‘i runga ‘i te ‘ātuitui karere-uira, ‘i mua ake kā rave atu ei koe ‘i teia kimikimi’anga, ‘ē, nā roto ‘i te pau’anga ‘i te au ui’anga, tē ‘ōronga nei koe ‘i tā’au tika, kia tā’anga’anga mātou 'i tā’au au pau’anga ‘i roto ‘i teia kimikimi’anga.

Kā vai muna ‘ua rāi tā’au au pa’u’anga ma te kitea kore'ia. Mē tuku mai koe ‘i tā’au kimikimi’anga, kāre ‘ē rauka ‘aka’ou iākoe ‘i te ‘aka’oki ‘aka’ou ‘i tā’au pau’anga, ‘Auraka ‘ē tuku ‘ī tēta’i au tuatua ‘akapapa’anga ka kitea’ia ki roto i tā’au au pau’anga ‘inē?

Ko te au aronga kimikimi ‘ua tē kā kite, ‘ē ka tākore’ia te reira, ‘i roto ‘i te 10 mata’iti.