Samoan (Gagana Samoa)

Update on COVID-19 | Lipoti lata mai i le COVID-19

Sunday, 16 August 2020

Wednesday, 12 August 2020 

Previous video updates

We produced a 6 series video update for all the latest information from 24 April 2020 - 27 May 2020, they can be viewed here:

View previous update: Episode 6

View previous update: Episode 5

View previous update: Episode 4

View previous update: Episode 3 

View previous update: Episode 2

View previous update: Episode 1

Resources 

Siaki I Testing - Updated 29 August 2020

Samoan COVID-19 booklet - Alert Level 3 information and testing stations available in Auckland

Samoan access to food flow chart


O FE’AU TAUA E UIGA I LE COVID – 19 CORONA VIRUS

O le COVID – 19 e matua pepesi tele i le taimi e te tale pe mafatua ai, o le mea la e puipuia ai le pesia o isi tagata, o lou nofo lelei i le fale pe a e fa’alogo atu e te ma’i. Ia e tale pe mafatua foi i lou ogalima, ma ia fufulu mama ou lima i se fasimoli ma solo mama lelei.

Afai e iai se tulaga e te popole ai i so’o se mea, pe iai fo’i sau fesili, e iai le numera a le COVID – 19  o le 0800 358 5453 e te vili ai, e leai se totogi ma e avanoa foi e fesoasoani ia te oe mo le 24 itula 7 aso o le vaiaso.

O tulaga o femalagaa’iga, o lo’o aiaia pea ma fesuia’i e tusa ai ma puipuiga o le pepesi o le fa’ama’i. Fa’amolemole siaki le Safe travel website ma IATA Travel Centre website pe afai o le a e malaga i atunu’u i fafo.

 Mo tulaga uma lata mai o lenei fa’aaliga, va’ai le https://covid19.govt.nz/